جزییات افزونه

BW 18120
شماره افزونه
BW 18120
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
TURACO/CHILERO
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
BAW898
شناسه دیگر
BW18120; BW18729; BW22586; BW23004; BW23031; BW25016; BW29121; BW29769; BW29911; BW31959; BW32059; BW35733
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:954a8d19-b421-419b-8991-e4060e568227
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد