جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

BW 22744
شماره افزونه
BW 22744
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2000
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
BOBWHITE/NACOZARI F 76//VEERY/3/BLUEJAY/COCORAQUE F 75
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
BAVIACORA M 92
شناسه دیگر
BW18103; BW18698; BW19682; BW20125; BW21085; BW22565; BW22744; BW23500; BW25216; BW25279; BW28172; BW28466; BW28761; BW30730; BW34928; BW35677;
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e0de0c8f-c70d-423c-8c0c-4ffb5f7151cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد