جزییات افزونه

BW 24484
شماره افزونه
BW 24484
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
GAMTOOS (RWA)
شناسه دیگر
BW19999; BW24484
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:17868483-88e1-42a3-bc41-b0d1e2d9dc42
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد