جزییات افزونه

BW 24485
شماره افزونه
BW 24485
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
OR791432/VEE#3.2
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW20054; BW20133; BW21641; BW22541; BW23610; BW24485; BW24990; BW25270
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e9f5b9f3-f2f7-41d9-9fbb-c3d53062bada
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد