جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

BW 26694
شماره افزونه
BW 26694
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2002
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
HAHN*2/PARULA
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
BORLAUG M 95
شناسه دیگر
BW15415; BW17298; BW18086; BW18369; BW19570; BW20123; BW22738; BW22796; BW23527; BW23935; BW24761; BW25262; BW26694; BW27234; BW29052; BW34953
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:239443e2-c826-440c-afdb-1fae9c53bb59
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد