جزییات افزونه

BW 27266
شماره افزونه
BW 27266
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1999
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
BOBWHITE//TEETER/BOBWHITE
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW26855; BW27266; BW29106
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:80a5e4e5-2368-4eac-b1fc-530eb90df73e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد