جزییات افزونه

BW 27388
شماره افزونه
BW 27388
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
CHILERO/BUCKBUCK
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW27090; BW27388
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9f4e26c2-0d70-45ec-8b56-a8dd7f6f29fb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد