جزییات افزونه

BW 27402
شماره افزونه
BW 27402
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1997
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
PAJONAL/BOBWHITE//OPATA M 85
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW27134; BW27402
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2772bc21-1699-480b-85fb-aec46a0ed4af
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد