جزییات افزونه

BW 27416
شماره افزونه
BW 27416
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1999
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
F134.71/CROW
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
FOW 1
شناسه دیگر
BW27200; BW27416; BW29351; BW29963
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:307955a8-fd29-4bfc-8d1e-2a4539f1028a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد