جزییات افزونه

BW 28776
شماره افزونه
BW 28776
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
DUCULA//VEERY/MYNA
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW27116; BW28523; BW28776; BW29039; BW29352; BW29980; BW30741; BW31665; BW32095
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ce88da91-919a-4ab4-af91-ac34f182b005
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
20 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد