جزییات افزونه

BW 32994
شماره افزونه
BW 32994
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2000
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
DHARWAR DRY
شناسه دیگر
BW20157; BW24492; BW24913; BW27034; BW27378; BW28467; BW28762; BW29336; BW29955; BW30731; BW31661; BW32092; BW32994; BW33619; BW33961; BW34784;
زیرمجموعه‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8f099fd6-34f5-4f9e-aa09-3c493bed2549
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد