جزییات افزونه

BW 36544
شماره افزونه
BW 36544
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
2003
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
BLUEJAY/COCORAQUE F 75//PARULA/BOBWHITE/3/ATTILA
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
USA005
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW36544
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4667374f-8995-46cd-a7a3-81ea6a9eeeea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
19 December 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد