جزییات افزونه

BW 50278
شماره افزونه
BW 50278
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2013
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
REH/HARE//2*BACANORA T 88/3/CROC_1/AE.SQUARROSA (213)//PAPAGO M 86/4/HUITES F 95/5/T.DICOCCON PI94624/AE.SQUARROSA (409)//BACANORA T 88/6/REH/HARE//2*BACANORA T 88/3/CROC_1/AE.SQUARROSA (213)//PAPAGO M 86/4/HUITES F 95/7/MUTUS
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW50278
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:941dbf51-7ff2-434c-9e11-2e3a92dcc1fc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸