جزییات افزونه

BW 52451
شماره افزونه
BW 52451
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2015
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
HAHN/2*WEAVER/4/BOBWHITE/CROW//BUCKBUCK/PAVON F 76/3/2*VEERY #10/5/CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA M 85/3/KAUZ*2/BOBWHITE//KAUZ/4/NL 683/6/TARACHI F 2000/SURUTU-CIAT//KACHU/7/TARACHI F 2000/SURUTU-CIAT//KACHU
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW52451
زیرمجموعه‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:808f033f-ef8f-483c-ac9f-15e93fdd1774
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 septiembre 2020
ایجاد شد
20 diciembre 2018