جزییات افزونه

BW 53176
شماره افزونه
BW 53176
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2016
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
KRONSTAD F2004/5/2*FRET2*2/SHAMA*2/4/BOBWHITE/URES T 81//2*WEAVER/3/CROC_1/AE.SQUARROSA (213)//PAPAGO M 86
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW53176
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b9309117-c94c-4a17-96dd-7a6d002fbee7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸