جزییات افزونه

BW 53754
شماره افزونه
BW 53754
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2016
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
INQALAB 91*2/TUKURU//PAVON F 76/3/INQALAB 91*2/KHVAKI/4/TARACHI F 2000/SURUTU-CIAT//KACHU/5/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW53754
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:04ec818d-eb4a-4e0c-9124-5173aa06a544
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸