جزییات افزونه

BW 53778
شماره افزونه
BW 53778
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2016
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
CHIRYA.3/4/SIREN//ALTAR 84/AE.SQUARROSA (205)/3/3*BUCKBUCK/5/PFAU/WEAVER/8/BOBWHITE/VEERY/5/NORD DEPREZ/VG9144//KALYANSONA/BLUEBIRD/3/YACO/4/CHILERO/6/CASKOR/3/CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA M 85/7/PASTOR//MILAN/KAUZ/3/BAVIACORA M 92
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW53778
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:31f049ed-6d43-4021-b515-44ada71d1953
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸