جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

CWI 402
شماره افزونه
CWI 402
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
MALVI LOCAL
شناسه دیگر
CWI402
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2fa7dbe8-7416-44db-8ca4-d1ffd2608d5b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد