جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

CWI 7394
شماره افزونه
CWI 7394
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
PI 153779; PI 185614; PI 366068
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
HINDI 62
شناسه دیگر
CWI1124; CWI12552; CWI1279; CWI43022; CWI7394
شماره افزونه اهداکننده
PI 153779; PI 185614; PI 366068
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8cf9901d-d70f-4cbd-816e-e2ff8a5daeaa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد