جزییات افزونه

CWI 31044
شماره افزونه
CWI 31044
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
DURUM 1225
شناسه دیگر
CWI31044
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bdd693b2-6fe9-42ea-b33e-ccc2dfb27669
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 September 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد