جزییات افزونه

CWI 31055
شماره افزونه
CWI 31055
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
DURUM 1165
شناسه دیگر
CWI31055
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8ada8656-bafa-4615-a636-ee6142ffd93a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 září 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد