جزییات افزونه

DW 8
شماره افزونه
DW 8
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
January 1, 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
PELICANO/CRANE
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
DW8
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:46483581-5ab6-421a-ad25-9efdb2481be5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
21 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد