جزییات افزونه

DW 16149
شماره افزونه
DW 16149
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2007
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
STINKPOT//ALTAR 84/ALONDRA/3/GREEN_18/FOCHA_1//AIRON_1
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
DW16149
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a18e6c6f-b154-4a13-88cd-d21c694ce3bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد