جزییات افزونه

G 1
شماره افزونه
G 1
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
January 1, 1983
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
H788.66/CALIDAD//PRIMROSE/PENJAMO T 62/3/YECORA F 70
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
G1
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c8a1ba95-dfe6-458b-b35d-8802327f84ae
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد