جزییات افزونه

G 2
شماره افزونه
G 2
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1983
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
H788.66/CALIDAD//PRIMROSE/PENJAMO T 62/3/YECORA F 70
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
G2
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:45f0092c-9998-4744-bd67-7a7d447a0d99
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد