جزییات افزونه

T 5
شماره افزونه
T 5
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
MAYA 2/ARMADILLO
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
xTriticosecale
نام علمی
xTriticosecale spp.
محصول
TRITICALE
نامهای افزونه
شناسه دیگر
T5
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1a922e3d-39e5-472c-94cb-e7e3042abb01
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد