جزییات افزونه

T 7
شماره افزونه
T 7
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
MAYA 2/ARMADILLO
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
xTriticosecale
نام علمی
xTriticosecale spp.
محصول
TRITICALE
نامهای افزونه
شناسه دیگر
T3510; T7
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d97bfecf-3505-4391-8ea1-8b5b3464347b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد