جزییات افزونه

T 8
شماره افزونه
T 8
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
January 1, 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
MAYA 2/ARMADILLO
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
xTriticosecale
نام علمی
xTriticosecale spp.
نام محصول ارائه شده
TRITICALE
نامهای افزونه
شناسه دیگر
T3472; T8
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2219d561-3bd7-4c2c-aaca-a5d220e13d0a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
19 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد