جزییات افزونه

TVSu-16
شماره افزونه
TVSu-16
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
16 September 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-18CB
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 September 1971
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
TVs-18CB
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69dde25c-2244-4591-a7ca-5d5bbc71a8d1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد