جزییات افزونه

TVSu-34
شماره افزونه
TVSu-34
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
9 January 1971
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
Crop
Bambara groundnut
محصول
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-79AA
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
TVs-79AA
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c2459eb6-c4e1-4b4e-ae49-0f67c8b97e26
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد