جزییات افزونه

TVSu-37
شماره افزونه
TVSu-37
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
9 January 1971
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
Crop
Bambara groundnut
محصول
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-150AA
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
TVs-150AA
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b62ebb76-6aed-4aeb-87c1-4a3d969a5ad7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد