جزییات افزونه

TVSu-39
شماره افزونه
TVSu-39
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
9 January 1971
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-156
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
TVs-156
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0026afe3-589d-42aa-b9d5-0a7ef9137296
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد