جزییات افزونه

TVSu-45
شماره افزونه
TVSu-45
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
9 January 1971
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-231B
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
TVs-231B
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2caed3fc-ef4f-445e-aaef-0b670836c7af
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد