جزییات افزونه

TVSu-47
شماره افزونه
TVSu-47
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 9, 1971
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-243B
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
TVs-243B
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e59e126f-1a09-4370-8e7d-24cc50e471fa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد