جزییات افزونه

TVSu-81
شماره افزونه
TVSu-81
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
19 November 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
SD-9A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 November 1976
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
SD-9A
نام موسسه جمع‌آوری کننده
S.D. SHARMA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۴۵۳۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۱۹۷۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۰۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۷۱۹٫۱۲۲٫۹۲۵٫۸۲۶٫۵۲۴٫۷۲۳٫۱۲۲٫۲۲۲٫۲۲۱٫۸۱۹٫۱۱۶٫۶
میانگین دما [°C]۲۴٫۹۲۷٫۳۳۰٫۶۳۲٫۷۳۲٫۳۳۰٫۱۲۷٫۸۲۶٫۵۲۷٫۳۲۸٫۷۲۷٫۵۲۴٫۹
بیشینه دما [°C]۳۳٫۱۳۵٫۶۳۸٫۴۳۹٫۷۳۸٫۱۳۵٫۶۳۲٫۵۳۰٫۹۳۲٫۵۳۵٫۵۳۵٫۹۳۳٫۳
بارش ماهانه [mm]۱۲۱۵۲۵۶۷۱۰۹۱۷۷۲۱۹۱۵۳۳۵۳۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۴٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۱٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
بارش سالانه [mm]
۸۰۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۱۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۴۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0af862b8-b672-4bbe-a5fb-7b9f9af8718b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد