جزییات افزونه

TVSu-119
شماره افزونه
TVSu-119
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
13 November 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
N77-2
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 November 1977
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
N77-2
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۳۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۰۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۶۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۳۲۰٫۹۲۲٫۹۲۳٫۴۲۲٫۲۲۱٫۶۲۱٫۴۲۱٫۵۲۱٫۱۲۱٫۲۲۰٫۵۱۸٫۳
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۷٫۹۲۸٫۹۲۸٫۶۲۶٫۸۲۵٫۸۲۵۲۵۲۵٫۲۲۵٫۸۲۶٫۴۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۳۳٫۷۳۴٫۹۳۵۳۳٫۸۳۱٫۵۳۰۲۸٫۷۲۸٫۵۲۹٫۴۳۰٫۴۳۲٫۴۳۳٫۳
بارش ماهانه [mm]۷۸۴۲۱۰۴۱۹۶۲۱۷۱۸۳۲۱۳۲۶۷۱۹۸۲۳۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۶۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۶۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2dd9c05a-4309-41f2-a309-3f6177b33983
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد