جزییات افزونه

TVSu-127
شماره افزونه
TVSu-127
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
4 December 1977
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
Crop
Bambara groundnut
محصول
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
N77-496A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 December 1977
شماره جمع‌آوری
N77-496A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۸۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۷۶۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۵۲۰٫۳۲۳٫۲۲۳٫۷۲۲٫۸۲۱٫۹۲۱٫۹۲۱٫۹۲۱٫۶۲۱٫۷۱۹٫۸۱۷٫۶
میانگین دما [°C]۲۶٫۴۲۸٫۱۲۹٫۸۲۹۲۷٫۵۲۶٫۲۲۵٫۶۲۵٫۶۲۵٫۶۲۶٫۳۲۶٫۳۲۵٫۷
بیشینه دما [°C]۳۴٫۳۳۶۳۶٫۵۳۴٫۴۳۲٫۲۳۰٫۵۲۹٫۴۲۹٫۳۲۹٫۷۳۰٫۹۳۲٫۹۳۳٫۸
بارش ماهانه [mm]۲۳۲۹۸۴۱۵۸۱۸۳۱۶۴۱۹۵۲۳۳۱۴۶۱۰۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۰۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۹۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f96e12bd-4b15-4ed6-a1d1-3e9f43efb20a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۸ ژوئیه ۲۰۱۵