جزییات افزونه

TVSu-173
شماره افزونه
TVSu-173
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
22 February 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
SD78-34
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 February 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
SD78-34
نام موسسه جمع‌آوری کننده
S.D. SHARMA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵٫۶۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۸۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۳۲۱٫۱۲۳٫۱۲۴٫۱۲۳۲۲۲۱٫۵۲۱٫۲۲۱٫۱۲۰٫۹۲۰٫۳۱۸٫۴
میانگین دما [°C]۲۶٫۹۲۸٫۷۲۹٫۸۳۰۲۸۲۶٫۴۲۵٫۴۲۴٫۹۲۵٫۳۲۶٫۱۲۷٫۳۲۶٫۵
بیشینه دما [°C]۳۴٫۶۳۶٫۴۳۶٫۶۳۶۳۳٫۱۳۰٫۹۲۹٫۴۲۸٫۶۲۹٫۶۳۱٫۴۳۴٫۴۳۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۴۶۲۵۷۷۱۴۴۱۷۵۲۰۵۱۹۹۲۴۸۱۰۹۷۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۰۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۵۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۵۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:67954ccf-799e-4286-bc9b-ca4f421410b7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد