جزییات افزونه

TVSu-179
شماره افزونه
TVSu-179
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
24 February 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
SD78-88A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 February 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
SD78-88A
نام موسسه جمع‌آوری کننده
S.D. SHARMA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۰۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۳۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۱۲۲۲۳٫۸۲۴٫۸۲۳٫۶۲۲٫۶۲۲٫۱۲۱٫۸۲۱٫۷۲۱٫۶۲۱٫۲۱۹٫۲
میانگین دما [°C]۲۷٫۶۲۹٫۵۳۰٫۵۳۰٫۷۲۸٫۶۲۷۲۶۲۵٫۵۲۵٫۹۲۶٫۸۲۸٫۱۲۷٫۲
بیشینه دما [°C]۳۵٫۲۳۷۳۷٫۳۳۶٫۷۳۳٫۷۳۱٫۵۳۰۲۹٫۳۳۰٫۲۳۲۳۵٫۱۳۵٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۶۲۳۷۵۱۴۴۱۷۴۲۱۶۲۰۹۲۴۳۱۰۳۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۶۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۶۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:67189d56-1864-4a67-aa0d-a264558e58b8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد