جزییات افزونه

TVSu-256
شماره افزونه
TVSu-256
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
20 July 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TB78-263
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 July 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
TB78-263
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸٫۷۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۶۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۳۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۷۲۰٫۹۲۳۲۳٫۹۲۳۲۱٫۸۲۱٫۵۲۱٫۴۲۱٫۲۲۱٫۲۲۰٫۱۱۸٫۱
میانگین دما [°C]۲۶٫۱۲۸۲۹٫۵۲۹٫۶۲۷٫۸۲۶٫۲۲۵٫۴۲۵٫۱۲۵٫۵۲۶٫۳۲۶٫۷۲۵٫۹
بیشینه دما [°C]۳۳٫۵۳۵٫۲۳۶۳۵٫۳۳۲٫۷۳۰٫۷۲۹٫۳۲۸٫۹۲۹٫۹۳۱٫۵۳۳٫۴۳۳٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۸۲۹۷۹۱۵۵۱۷۳۲۲۲۲۶۲۲۷۲۱۳۲۱۰۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۴٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۴۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۷۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۵۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۷۵۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cb7791b0-cb3c-4f81-8f33-4f441db6ce9d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد