جزییات افزونه

TVSu-263
شماره افزونه
TVSu-263
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
25 July 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TB78-387AB
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 July 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
TB78-387AB
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶٫۱۶۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۲۲۲٫۱۲۳٫۹۲۵۲۴٫۱۲۲٫۷۲۲٫۴۲۲٫۲۲۱٫۹۲۱٫۸۲۰٫۸۱۹٫۲
میانگین دما [°C]۲۸۲۹٫۸۳۱۳۱٫۱۲۹٫۱۲۷٫۱۲۶٫۳۲۵٫۸۲۶٫۲۲۷٫۲۲۸٫۱۲۷٫۵
بیشینه دما [°C]۳۵٫۸۳۷٫۶۳۸٫۱۳۷٫۳۳۴٫۱۳۱٫۶۳۰٫۲۲۹٫۵۳۰٫۶۳۲٫۶۳۵٫۴۳۵٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۲۱۳۶۵۱۳۵۱۷۷۲۱۱۲۲۷۲۶۵۱۰۵۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۰۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۶۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۰۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۷۰۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2b816c8f-ff17-4481-bc19-75e1aa7a645f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد