جزییات افزونه

TVSu-278
شماره افزونه
TVSu-278
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
28 July 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TB78-506
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 July 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
TB78-506
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۴۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۱۲۲۲۳٫۸۲۵٫۱۲۴۲۲٫۷۲۲٫۴۲۲٫۱۲۱٫۹۲۱٫۸۲۰٫۸۱۹٫۱
میانگین دما [°C]۲۷٫۹۲۹٫۷۳۰٫۸۳۱٫۱۲۹۲۷٫۱۲۶٫۳۲۵٫۸۲۶٫۲۲۷٫۱۲۸٫۱۲۷٫۴
بیشینه دما [°C]۳۵٫۷۳۷٫۵۳۷٫۹۳۷٫۲۳۴٫۱۳۱٫۶۳۰٫۲۲۹٫۵۳۰٫۵۳۲٫۴۳۵٫۴۳۵٫۸
بارش ماهانه [mm]۲۲۱۵۶۷۱۳۶۱۷۶۲۱۳۲۲۰۲۵۸۱۰۳۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۹۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۹۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۹۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f9592419-ddfa-41c7-b977-9b874d6015ec
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد