جزییات افزونه

TVSu-285
شماره افزونه
TVSu-285
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
30 July 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TB78-542
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 July 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
TB78-542
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۱۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۸۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۲۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۵۲۱٫۵۲۳٫۹۲۴٫۸۲۳٫۹۲۲٫۹۲۲٫۴۲۲٫۳۲۲٫۲۲۲٫۱۲۰٫۷۱۸٫۶
میانگین دما [°C]۲۷٫۵۲۹٫۴۳۰٫۷۳۰٫۷۲۹٫۱۲۷٫۴۲۶٫۳۲۵٫۹۲۶٫۴۲۷٫۳۲۷٫۹۲۷
بیشینه دما [°C]۳۵٫۶۳۷٫۴۳۷٫۵۳۶٫۶۳۴٫۳۳۲۳۰٫۳۲۹٫۶۳۰٫۶۳۲٫۵۳۵٫۲۳۵٫۵
بارش ماهانه [mm]۴۶۲۸۷۸۱۴۰۱۷۷۱۷۳۱۶۹۲۳۳۱۱۲۱۰۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۵٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۳۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۷۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f8a73690-fafc-4066-a041-8602a76e4785
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد