جزییات افزونه

TVSu-330
شماره افزونه
TVSu-330
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
2 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-61BB
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-61BB
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸٫۴۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۶۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۷۱۷٫۸۲۱٫۲۲۲٫۷۲۲٫۱۲۱۲۰٫۷۲۰٫۵۲۰٫۳۲۰٫۱۱۷٫۶۱۵٫۳
میانگین دما [°C]۲۴٫۵۲۶٫۳۲۸٫۶۲۹۲۷٫۵۲۵٫۷۲۴٫۹۲۴٫۷۲۴٫۸۲۵٫۷۲۵٫۳۲۴٫۱
بیشینه دما [°C]۳۳٫۳۳۴٫۸۳۶٫۱۳۵٫۴۳۳۳۰٫۴۲۹٫۱۲۸٫۹۲۹٫۳۳۱٫۳۳۳۳۲٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۱۷۸۰۱۴۶۱۸۱۲۲۳۲۴۵۲۴۰۹۶۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۵٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۳۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۰۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ab5c24c9-31ed-4ced-b9d0-70c3a266a521
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد