جزییات افزونه

TVSu-331
شماره افزونه
TVSu-331
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
4 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-96A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-96A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸٫۷۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۲۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۰۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷۱۹٫۳۲۲٫۵۲۴۲۳٫۵۲۲٫۳۲۱٫۸۲۱٫۷۲۱٫۷۲۱٫۵۱۸٫۸۱۶٫۴
میانگین دما [°C]۲۵٫۷۲۷٫۸۳۰۳۰٫۳۲۸٫۹۲۷۲۵٫۹۲۵٫۸۲۵٫۹۲۶٫۹۲۶٫۵۲۵٫۲
بیشینه دما [°C]۳۴٫۵۳۶٫۳۳۷٫۶۳۶٫۶۳۴٫۳۳۱٫۷۳۰٫۱۲۹٫۹۳۰٫۲۳۲٫۴۳۴٫۲۳۴٫۱
بارش ماهانه [mm]۱۱۱۶۲۱۲۳۱۶۳۱۹۶۲۲۴۲۱۲۸۳۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۷۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۲۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۳۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1657fdd5-b5c8-4900-8681-963683d50bb9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد