جزییات افزونه

TVSu-336
شماره افزونه
TVSu-336
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
5 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-123A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-123A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۰۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۹۱۸٫۳۲۱٫۶۲۳٫۲۲۲٫۷۲۱٫۴۲۱۲۰٫۸۲۰٫۷۲۰٫۵۱۷٫۸۱۵٫۴
میانگین دما [°C]۲۴٫۸۲۶٫۸۲۹٫۲۲۹٫۸۲۸٫۲۲۶٫۲۲۵٫۱۲۴٫۹۲۵٫۱۲۶٫۱۲۵٫۷۲۴٫۳
بیشینه دما [°C]۳۳٫۷۳۵٫۴۳۶٫۹۳۶٫۴۳۳٫۸۳۱۲۹٫۳۲۹٫۱۲۹٫۵۳۱٫۸۳۳٫۶۳۳٫۳
بارش ماهانه [mm]۱۱۰۵۸۱۱۸۱۵۷۲۰۰۲۳۰۲۰۷۷۰۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۵۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۳۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7cd5ddbb-ba43-4b7a-8519-d35247a4c10b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد