جزییات افزونه

TVSu-340
شماره افزونه
TVSu-340
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
5 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-134A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 December 1978
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
NQ78-134A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۰۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۶۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۲۱۷٫۶۲۰٫۹۲۲٫۵۲۲۲۰٫۶۲۰٫۲۲۰٫۱۱۹٫۹۱۹٫۷۱۷۱۴٫۸
میانگین دما [°C]۲۴٫۱۲۶٫۱۲۸٫۵۲۹٫۱۲۷٫۵۲۵٫۴۲۴٫۴۲۴٫۳۲۴٫۳۲۵٫۴۲۴٫۹۲۳٫۶
بیشینه دما [°C]۳۳۳۴٫۷۳۶٫۲۳۵٫۷۳۳٫۱۳۰٫۳۲۸٫۷۲۸٫۵۲۸٫۸۳۱٫۲۳۲٫۹۳۲٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۱۰۵۹۱۱۹۱۵۷۲۰۴۲۳۵۲۰۸۶۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۶۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۴۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1c892051-f87a-4e33-a033-a345a27b017e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد