جزییات افزونه

TVSu-347
شماره افزونه
TVSu-347
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
6 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-153B
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
6 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-153B
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۲۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۳۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۵۲۰٫۱۲۳٫۵۲۵٫۱۲۴٫۲۲۲٫۶۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲۲۲۱۹٫۲۱۶٫۹
میانگین دما [°C]۲۶٫۴۲۸٫۶۳۱٫۱۳۱٫۹۲۹٫۸۲۷٫۴۲۶٫۳۲۶٫۲۲۶٫۲۲۷٫۶۲۷٫۳۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۳۵٫۳۳۷٫۱۳۸٫۸۳۸٫۷۳۵٫۵۳۲٫۲۳۰٫۵۳۰٫۴۳۰٫۵۳۳٫۳۳۵٫۴۳۴٫۸
بارش ماهانه [mm]۵۴۸۱۰۵۱۴۰۱۷۸۲۱۲۱۹۰۵۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۹۳۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۱۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۸۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۸۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:81211ddc-308e-43d4-b97a-a63d08825e8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد