جزییات افزونه

TVSu-348
شماره افزونه
TVSu-348
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
6 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-185B
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
6 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-185B
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۳۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۴۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۵۲۰٫۲۲۳٫۵۲۵٫۲۲۴٫۲۲۲٫۵۲۲۲۲۲۱٫۹۲۱٫۹۱۹٫۲۱۶٫۹
میانگین دما [°C]۲۶٫۴۲۸٫۶۳۱٫۱۳۲۲۹٫۸۲۷٫۳۲۶٫۲۲۶٫۲۲۶٫۲۲۷٫۵۲۷٫۳۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۳۵٫۳۳۷۳۸٫۸۳۸٫۸۳۵٫۵۳۲٫۱۳۰٫۴۳۰٫۴۳۰٫۵۳۳٫۳۳۵٫۴۳۴٫۸
بارش ماهانه [mm]۴۴۷۱۰۶۱۳۹۱۷۶۲۱۲۱۹۰۵۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۹۲۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۱۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۷۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ccf32049-8b1b-4072-902f-36fe8b202639
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد