جزییات افزونه

TVSu-350
شماره افزونه
TVSu-350
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
9 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-209C
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
9 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-209C
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۹۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۶۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۳۱۷٫۸۲۱٫۲۲۳۲۲٫۴۲۰٫۸۲۰٫۳۲۰٫۱۱۹٫۹۱۹٫۶۱۷٫۱۱۵
میانگین دما [°C]۲۴٫۱۲۶٫۳۲۹٫۲۳۰٫۱۲۸٫۴۲۵٫۹۲۴٫۷۲۴٫۳۲۴٫۶۲۵٫۹۲۵٫۵۲۳٫۹
بیشینه دما [°C]۳۳۳۴٫۹۳۷٫۲۳۷٫۳۳۴٫۴۳۱٫۱۲۹٫۱۲۸٫۵۲۹٫۳۳۲٫۲۳۳٫۹۳۲٫۸
بارش ماهانه [mm]۳۳۶۹۷۱۳۶۱۹۳۲۳۹۱۷۴۴۴۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
بارش سالانه [mm]
۹۲۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۰۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ff3d5ee1-0cbb-414e-bb00-ec888b56ba83
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد